"Знаки.Степные легенды" (Суюнбай Аронулы, Жамбыл Жабаев, Сарыбай би,Туктыбай ата, Кайназар ата)
0750

«Элиф»
0900

«Тайны госпожи Кирсановой»
1015

«Горячая точка»